Zgłoszenia

Zaproszenie na II Juraskie Zawody Balonowe – XXIV Balonowe Mistrzostwa Polski

Karta Zgłoszenia

Prosimy o odesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty i zdjęciem balonu na adres info@balonowajura.pl